Menu

Historia szkoły

Sztandar szkoły

Dzisiaj tzn. 9 czerwca 2006 roku nadszedł moment szczególny dla historii i tożsamości naszej szkoły- moment poświęcenia jej sztandaru- symbolu Polski, Narodu, symbolu naszej małej ojczyzny, jaką jest szkoła. Jest to wydarzenie niezwykle ważne nie tylko dla społeczności uczniowskiej, ale i całego miasta. Przybycie  Państwa podkreśla wagę i znaczenie tej chwili.

Procedura nadania imienia szkole rozpoczęła się w roku szkolnym 2003/2004. Dzisiejsza uroczystość wieńczy trzyletnią pracę całej szkoły.

Długo zastanawialiśmy się, na jakich podstawach oprzeć cały program szkoły i budować jej fundamenty. Wszyscy dojrzeli do określenia tego, co dla naszej społeczności jest najważniejsze. W oparciu, o jakie wartości chcemy dalej pracować. Zadania dotyczące wyboru patrona ujęto w planie dydaktyczno-wychowawczym w roku szkolnym 2004/2005. Uczniowie na godzinach wychowawczych przedstawiali projekty, wykonywali gazetki, wystawy na temat proponowanych kandydatur. Spośród wielu kandydatur najmocniejszą pozycję zdobyły: „Nobliści Polscy”, „Janusz Korczak”, „Książe Warcisław”.

W ubiegłym roku szkolnym przeprowadziliśmy wybory wśród uczniów, rodziców i nauczycieli w wyniku, których patronem szkoły zostali „Nobliści Polscy”. Cieszę się, że społeczność szkoły dokonała właśnie takiego wyboru i młodzież będzie mogła czerpać wzorce z postawy wielkich Patronów. Nadanie imienia szkole podnosi jej prestiż i jednocześnie zobowiązuje nas wszystkich do godnego jej reprezentowania.

Sztandar, który za chwilę zostanie wręczony, będzie nam towarzyszył w różnych chwilach życia szkolnego, społecznego i narodowego.

W świecie chaosu wartości, relatywizmu moralnego, agresji i zagubienia młodzieży. Sztandar w swoim artystycznym wizerunku zawiera kwintesencję wartości, które stają się drogowskazem w wychowaniu młodego człowieka.

Na tych fundamentach chcemy budować przyszłość Polski, której architektami będą dźwigający sztandar na swoich ramionach młodzi ludzie, pełni wiary, że wytężoną pracą można osiągnąć sukces. Mamy nadzieję, że będą kierować się miłością do drugiego człowieka, szacunkiem i wzajemnym zrozumieniem, w myśl maksymy H. Sienkiewicza

Dobroć serca jest tym, czym ciepło słońca, ona daje życie”.

Dyrektor Renata Krasuska

 

linki

Kontakt

 • Publiczne Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Kamieniu Pomorskim
  ul. Wolińska 9b
  72-400 Kamień Pomorski
  DYREKTOR
  gimnazjumkamienpomorski@wp.pl
  NAUCZYCIELE
  gimnazjum477@wp.pl
 • tel. 913822186
  fax 913211346